سنگ الماس سفید جایزه وسوسه برانگیز مسابقه آمریکایی

در زمان های قدیم، بسیاری از مردم معتقد بودند که صاحب الماس سیاه بر خلاف سنگ الماس سفید با جادو ارتباط نزدیکی دارد اما امروزه داشتن چنین سنگی از اعتبار خاصی برخوردار است و صاحبان آن به گنجینه خود افتخار می کنند.

الماس با رنگ مشکی در نظر اطرافیان به شخص استایل و ظرافت خاصی می بخشد که تنها ویژگی شخصیت های جامعه بالاست. این سنگ به صاحب خود مصونیت می دهد و او را در امور عشقی و روابط موفقیت به ارمغان می آورد.

اگر الماس در فضای طلا قرار گرفته باشد، صاحب آن دارای روحیه محکم و شجاعی است همچنین بسیاری بر این باورند که این فلز گرانبها قادر است حواس انسان را تیز کند، یعنی کیفیت شنوایی، بینایی، لمس و بویایی را افزایش دهد و در عین حال فرد را هوشیارتر و هوشیارتر کند الماس سیاه بهترین حرز است که در برابر طلسم های شیطانی، چشم بد محافظت می کند.

سنگ الماس سفید

بنابراین، تمام نیروهای شیطانی که از افراد شرور می آید، از صاحب سنگ منعکس می شود و به شخص شرور باز می گردد.

برای اینکه ماده معدنی سیاه دارای ویژگی های مثبت باشد، باید صمیمانه صاحب آن شوید.

در عین حال، افکار و خواسته های شما فقط باید خالص باشند.

توصیه می شود که الماس را به ارث ببرید اگر آن را بخرید، سنگ بعداً که به شما عادت کرد، ویژگی های خاص خود را نشان می دهد.

همچنین اگر سنگ سیاه را روی انگشت حلقه دست چپ خود قرار دهید تا حداقل کمی با پوست شما تماس داشته باشد، می توانید قدرت آن را افزایش دهید و در نتیجه انرژی را افزایش دهید.

الماس سیاه نیز خواص درمانی دارد اول از همه، در درمان بیماری های روانی مختلف کمک می کند: افسردگی، ترس، روان رنجوری.